Daniela Kolenovská | BECES
Prague Area Studies | Faculty | University

Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.

Daniela Kolenovská’s interest lies in the Russian (Soviet) history. She deals primarily with the concepts and interpretation of the Russian history, with the Soviet foreign relations and with the Belarusian exile.


Education

Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of International Studies, Ph.D., 2012

Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of International Studies, Department of Russian and East European Studies, Mgr., 2004

Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of International Studies, Bc., 2002


Research grants

Centrum pro výzkum kolektivní paměti (The Centre for Collective Memory Research)

2014-2015

Volkswagen Stiftung

Project title: Schleichwege. Inoffizielle Begegnungen und Kontakte sozialistischer Staatsbürger 1956-1989

Co-investigator, 2006-2008


Research fellowships

Academy of Sciences of the Czech Republic: Institute of Contemporary History

Postdoctoral fellowship, 2013


Recent conferences

Belarusian-Czechoslovak Relations, Belarusian State University, Minsk, Belarus, 2016

Sino-Soviet Relations in the Global Cold War: the Twenty-fourth Berlin Colloquium on Contemporary History, Berlin, Germany, 2016

Stalinism i vojna, NIU VŠE, Moscow, Russia, 2016

Silenced story. The woman you might not know. But should. Paluta Badunova, Swedish International Liberal Centre (SILC), Vilnius, Litva, 2015

Beyond the Kremlin’s Reach? Eastern Europe and China in the Cold War Era –Transfers and Entanglements, Leipzig, Germany, 2015


Memberships

Editorial Circle of Soudobé dějiny


Selected publications

Šimová Kateřina-Kolenovská Daniela-Drápala Milan: Cesty do utopie, Obraz sovětského Ruska ve svědectvích československých intelektuálů. Praha, Prostor, 2017

Kolenovská Daniela – Plavec Michal: Běloruský exil v meziválečném Československu, 1918–1939. Studie a dokumenty. Sociopolitický aspekt. Praha, Karolinum, 2017

Reiman Michal – Litera Bohuslav – Svoboda Karel – Kolenovská Daniela: Rozhdeniye sverchderzhavy. Moskva, ROSSPEN, 2015

Sino-Czechoslovak Cooperation on Agricultural Cooperatives: the Twinning Project, Cold War History, upcoming 2017

Between two suns. Czechoslovakia in the conflict over the international communist movement, 1953-1962. Czech Journal of Contemporary History. IV (2015), s. 531-560

České snahy o porozumění Bělorusku mezi politikou a vědou. Sborník národního muzea v Praze Acta musei nationalis pragae, Series historia, 69 (2015), 1-2, s. 25-33.

Magdalena, hrdinka čínské revoluce. Dějiny a současnost, 37 (2015), 9, p. 34-37.

Soudobé dějiny na stránkách Novaja i novějšaja istorija. In: Pešek Jiří: Napříč kontinentem soudobých dějin. Evropská historiografie po konci studené války. Argo, 2014, s. 267-282. ISBN 978-80-257-1053-1

Mezi dvěma slunci. Československo ve střetu Moskvy a Pekingu o mezinárodní komunistické hnutí (1953–1962). Soudobé dějiny, 21 (2014), 4, p. 531-560.

Alexandr Čubarjan a sovětské dědictví současné ruské historiografie. Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia, 14 (2014), 3-4, p. 85-107.

Vinařičtí družstevníci píší do Číny. Dějiny a současnost, 36 (2014), 1, p. 32-35.